Smart School
Smart School
Icons
Terug naar nieuws

Verkeersveiligheid

Onze kinderen zijn echte VIB’s* Daarom sloegen de gemeente Brasschaat en Lokale Politie Brasschaat de
handen in elkaar om verkeersveiligheid onder de aandacht te brengen met de VIB*-campagne en de digitale
bevraging Route2School. Hierbij geven we je graag een woordje uitleg over de campagne en Route2School,
want we hebben jou als ouder ook hard nodig om onze schoolomgevingen veiliger te maken voor onze kinderen.

(*Verkeersveilig In Brasschaat
*Very Important Brasschatenaar)

Met deze campagneslogans pakken Brasschaatse schoolkinderen het hinderlijk parkeren aan schoolomgevingen aan. Asociaal parkeergedrag is immers één van de meest voorkomende mobiliteitsknelpunten van onze inwoners.

We zien jammer genoeg nog te veel mama’s en papa’s op plaatsen parkeren waar het niet mag. Daarbij brengen ze niet alleen hun eigen kinderen in gevaar, maar ook hun schoolkameraden.

Kies je voor de fiets, dan kan je voortaan veilig op weg dankzij de digitale fietsroutekaart Route2School! Scan de QR-code of ga naar https://www.route2school.be/login/ovmap/brasschaat en stippel samen met je kind de veiligste fietsroute naar school uit.