Smart School
Smart School
Icons

KVO-Scholengroep

De groep vzw Katholiek Vlaams Onderwijs coördineert de uitvoering van het gemeenschappelijk opvoedingsproject in acht vzw’s die lokaal het onderwijs in hun scholen organiseren.

1. vzw Sint-Ludgardisschool Antwerpen met secundair, lager en kleuteronderwijs

2. vzw Sint-Ludgardisschool Merksem met secundair, lager en kleuteronderwijs

3. vzw Sint-Michielscollege Brasschaat met secundair en lager onderwijs

4. vzw Sint-Michielscollege Schoten met secundair onderwijs

5. vzw Maris Stella-instituut Malle met secundair onderwijs

6. vzw Openluchtscholen Sint-Ludgardis Schoten – Brasschaat – Schilde voor lager en kleuter onderwijs

7. vzw Campus Kajee Schoten met lager en kleuteronderwijs – internaat secundair en lager

8. vzw BUSO ’t Lommert, Schoten

 

De voorzitters van die lokale inrichtende machten ( zie vzw’s) zijn lid van de vzw Katholiek Vlaams Onderwijs en dus lid van de algemene vergadering.
De algemene vergadering stelt een raad van bestuur aan en een bureau.

Samenstelling bureau: (Dit bureau vergadert éénmaal per maand.)

De raad van bestuur vergadert tweemaal in het jaar.
Het bureau vergadert maandelijks met de directieleden van de scholen. Bij die vergaderingen ligt de nadruk op informatieverstrekking, vorming, overleg.

De vzw Katholiek Vlaams Onderwijs verschaft onderwijs aan bijna 8000 leerlingen.

U kan HIER het opvoedingsproject van KVO lezen.