Smart School
Smart School
Icons

Hoogbegaafden

Veel hoogbegaafden hebben het moeilijk om binnen het reguliere onderwijssysteem tot een maximale ontplooiing te komen. Al te vaak zien we dat zij onderpresteren, moeite hebben met leren leren en sociale problematieken ontwikkelen

Daarom willen wij als school deze leerlingen alle kansen bieden door zo goed mogelijk te beantwoorden aan de extra noden die deze cognitief sterk functionerende leerlingen hebben.

Indien u denkt dat uw kind baat heeft bij deze werking kan u uw aanvraag indienen via e-mail ( pi@smcb.be ) samen met enkele belangrijke documenten:

– verslag diagnostisch centrum (IQ)

– verslag dubbele diagnose

– doorverwijzing lagere school

Deze documenten zullen voorgelegd worden aan onze interne commissie bestaande uit ervaringsdeskundigen en specialisten.

De inschrijving is pas effectief na het volgen van de inschrijvingsprocedure en op advies van onze interne commissie.