Smart School
Smart School
Icons

ORSO

De Ouderraad van het Secundair Onderwijs

De Ouderraad van het Secundair Onderwijs, kortweg ORSO, zoekt enthousiaste ouders! Denk niet te snel, een ouderraad is niets voor mij. Lees even verder waarom ORSO u nodig heeft en wat ORSO u, de school en dus uw kind(eren) te bieden heeft.

De ouderraad start het nieuwe schooljaar 2020-2021 met een gewijzigd bestuur. Samen met de andere leden van de ouderraad vormen ze een dynamisch team van geëngageerde ouders dat zich vrijwillig inzet voor de school. De ouderraad wil vanuit betrokkenheid, vertrouwen en objectiviteit een partner zijn voor directie, leerkrachten en ouders. Samen zijn we verantwoordelijk voor het opvoedingstraject van onze kinderen en stimuleren we het participatief klimaat op school door:

  • te informeren en te communiceren over het schoolgebeuren
  • constructief mee te denken over de kwaliteit van het onderwijs en de leefbaarheid in de school
  • ontmoetingsactiviteiten te organiseren
  • de school te ondersteunen, zowel financieel als met helpende handen

Wil u ook mee bouwen aan een school waar het fijn is om te leren en te leven? Word dan nu lid van de ouderraad. Zo kan u meewerken aan leuke en interessante projecten (quiz, verfraaiingswerken, lezingen, …) en ontmoet u andere ouders. U hebt op regelmatige basis contact met directie en leerkrachten en krijgt op de vergaderingen informatie uit eerste hand. U leert het college beter kennen en vormt zich een beter beeld van de leer- en leefomgeving van uw zoon(s) of dochter(s).

De Ouderraad beschikt over een eigen website: http://www.smcb-orso.be/