Smart School
Smart School
Icons

Dagindeling

Elke schoolweek bestaat uit 5 dagen en 32 lesuren van 50 minuten.

Tijdens het schooljaar 2020-2021 wordt – omwille van veiligheidsmaatregelen – de dagindeling aangepast:

Jaren 1 en 2
Les 1) 8u30-9u20
Les 2) 9u20-10u10
Pauze 10u10-10u25 buiten
Les 3) 10u30-11u20
Les 4) 11u20-12u10

Pauze 12u15-12u35 refter
Pauze 12u35-13u05 buiten

Les 5) 13u10-14u
Les 6) 14u-14u50
Pauze 14u50-15u05 buiten
Les 7) 15u10-16u

 

Jaren 3 en 4
Les 1) 8u30-9u20
Les 2) 9u20-10u10
Pauze 10u10-10u25 buiten
Les 3) 10u30-11u20
Les 4) 11u20-12u10

Pauze 12u10-12u50 buiten
Pauze 12u50-13u05 refter

Les 5) 13u10-14u
Les 6) 14u-14u50
Pauze 14u50-15u05 buiten
Les 7) 15u10-16u

 

Jaren 5 en 6
Les 1) 8u30-9u20
Les 2) 9u20-10u10
Pauze 10u10-10u25 buiten
Les 3) 10u30-11u20
Les 4) 11u20-12u10

Pauze 12u10-13u05

Les 5) 13u10-14u
Les 6) 14u-14u50
Pauze 14u50-15u05 buiten
Les 7) 15u10-16u

 

Bij afwezigheid van de leerkracht van het laatste lesuur van de dag mogen met toelating van de directie vijfde- en zesdejaars de school een uur vroeger verlaten.

Bij een afwezigheid van de leerkracht het eerste lesuur kan de directie beslissen de leerlingen van het vijfde en het zesde jaar een uur later te laten starten. Dit is enkel van toepassing wanneer ouders en leerlingen aan het einde van de vorige schooldag een bericht hieromtrent hebben ontvangen.