Smart School
Smart School
Icons

Studiebegeleiding

Bij je inschrijving worden vragen gesteld over je ontwikkeling en evolutie op alle vlakken. We hebben hiervoor een zorgformulier opgesteld dat uit drie luikjes bestaat. Het eerste gaat over leren leren, het tweede betreft de socio-emotionele ontwikkeling en het laatste bestaat uit een medisch luik.

Indien één of meerdere aspecten speciale aandacht vergen, zal de studiebegeleider een intakegesprek hebben met je ouders en/of jezelf. Afhankelijk van de noodzaak, zal je extra opgevolgd worden door de studiebegeleider, de zorgcel, het CLB…

Ook in de examenperiode kan je rekenen op extra tijd. Leerlingen met leerstoornissen kunnen examens afleggen in de tijdklas. Zij krijgen voor het eerste én het tweede examenblok een halfuurtje extra tijd.

In de loop van het schooljaar én in de examentijd kunnen dyslectici gebruik maken van Sprint 

Sprint is een handig voorleesprogramma dat je helpt met lezen en schrijven. Door de aangename voorleesstem hoor je wat je schrijft en merk je sneller fouten op. Sprint werkt ook rechtstreeks in je vertrouwde Microsoft Word.

Sprint groeit mee met de gebruiker. Sprint kan worden ingezet bij jonge kinderen om te remediëren en te oefenen. Je kunt er teksten of lessen mee voorbereiden. Sprint kan ook gebruikt worden bij het aanleren van vreemde talen. In secundair en hoger onderwijs is het een handig hulpmiddel bij het studeren. Ook volwassenen met leesproblemen kunnen er veel baat bij hebben.

Avondstudie 1ste – 4de jaar

De school voorziet tegen een kleine vergoeding voor leerlingen van het 1ste tot en met het 4de jaar 4 avonden per week avondstudie van 16.10u – 17.30u. Je kan hiervoor inschrijven in het begin van het schooljaar.

Lele

Wij besteden veel aandacht aan leren leren. Zo helpen we je bij de organisatie van je schoolwerk: we voorzien vakmapjes met een titelblad en rugetiket in een vaste kleur, toetsenmap, een overzichtelijke agenda… Daarnaast probeert elke leerkracht je voor zijn vak te boeien en geeft je ook tips mee hoe je het best dat vak leert.

Mocht je toch nog problemen hebben, kan je tijdens de middagpauze op veel leerkrachten rekenen. Zij zullen je bijstaan met raad en daad.

Ook de studiebegeleider zal je helpen bij de organisatie en de aanpak van je studies als dat nodig zou zijn. Hij zal je ook leren hoe je bepaalde vakken het best kunt studeren. Samen met je vakleerkrachten volgt hij je van nabij op.

Studiebegeleiding 1ste moderne klassen

Zit je in de 1ste moderne? Dan krijg je een uur per week studiebegeleiding. In dit uurtje werk je rond aanpak en organisatie van je studie en sleutel je aan je studiemethode en -houding. Zo zal je volgens de OVUR-strategie (oriënteren, voorbereiden, uitvoeren, reflecteren) leren werken, een examenplanning opmaken, nagaan wat de verschillende soorten vragen zijn, een foutenanalyse maken en nog veel meer.

Wat na het college?

Dan mag je nog zonder problemen doorheen je schoolloopbaan wandelen, een studiekeuze maken na je middelbaar is niet evident. Geen zorgen! Onze studiebegeleiders/coördinatoren 3de graad nemen onze zesdejaars op sleeptouw naar infodagen van universiteiten en hogescholen. Als laatstejaars secundair onderwijs kan je op een studie-informatiedag (SID-in) kennismaken met een brede waaier aan studie- en beroepsmogelijkheden.

Er wordt tevens jaarlijks een “studiecafé” georganiseerd op onze school met oud-leerlingen die hun ervaringen met hogere studies komen delen in persoonlijke gesprekken.