Smart School
Smart School
Icons

Olympiades

WISKUNDE OLYMPIADE

Ieder jaar neemt onze school deel aan de Vlaamse Wiskunde Olympiade (derde graad) en aan de Junior Wiskunde Olympiade (tweede graad).  De eerste ronde van deze wedstrijd wordt op school georganiseerd op een woensdag en is verplicht voor alle leerlingen met een sterke component wiskunde.  Andere leerlingen kunnen vrijwillig deelnemen.

De leerlingen krijgen 30 meerkeuzevragen die zij in drie uren tijd moet oplossen. Na enkele weken wordt bekend gemaakt wie naar de tweede ronde mag. Deze ronde wordt provinciaal georganiseerd op een woensdagnamiddag. Zij die doorgaan krijgen dan opnieuw 30 meerkeuzevragen, maar deze moeten worden opgelost in twee uren. Wie naar de finale mag, krijgt open vragen voorgeschoteld en wordt later uitgenodigd op de officiële nationale proclamatie.

Dit is een kans om wiskunde op een andere manier te beleven.  De wedstrijd test niet zozeer de kennis van de leerlingen maar hun vermogen tot logische redenering.

 

BIOLOGIE OLYMPIADE

De jaarlijks weerkerende Biologie-olympiade is een interuniversitaire wedstrijd voor leerlingen uit de derde graad humaniora met het vak biologie in het leerstofpakket. Wanneer biologie of bepaalde facetten van de biologie de voorkeur wegdragen of het vak biologie wordt kortweg erg boeiend ervaren dan is deze wedstrijd een mooie uitdaging om de opgedane kennis te toetsen.

De eerste ronde gaat online door, op woensdagnamiddag, op school en omvat 25 meerkeuzevragen. Wie slaagt in deze eerste ronde (door het bereiken van de vastgestelde cesuur) gaat door naar de tweede ronde. De tweede ronde wordt centraal georganiseerd aan één van de Vlaamse universiteiten (beurtrol). De derde ronde of finale wordt eveneens aan één van de Vlaamse universiteiten (beurtrol) georganiseerd en bestaat uit theoretische vragen en een praktisch gedeelte. Een aantal opgaven oriënteren zich naar de Internationale Biologie Olympiade. Om de studenten voor te bereiden op deze finale kunnen zij gratis deelnemen aan stagedagen die plaats vinden tijdens de paasvakantie.

Na elke ronde maakt de jury een rangschikking van de deelnemers en legt het selectiepercentage vast voor de volgende ronde. De twee laureaten die uiteindelijk zullen deelnemen aan de Internationale Biologie Olympiade zijn reeds in die eerste selectieronde aanwezig. De locatie van deze Internationale Biologie Olympiade wisselt elk jaar.

Leerlingen die graag willen deelnemen vinden voorbeeldvragen en meer info over exacte data op www.vob-ond.be/VBO/Vragen/voorbeeldvragen.html

 

FYSICA OLYMIADE

De Vlaamse Fysica Olympiade (VFO) wordt georganiseerd voor leerlingen van de derde graad secundair onderwijs. De VFO-wedstrijd verloopt in drie rondes. Na elke ronde maakt de jury een rangschikking van de deelnemers en legt het selectiepercentage (cesuur) vast voor de volgende ronde. De eerste ronde gebeurt online (internettoepassing) en wordt in de deelnemende scholen georganiseerd onder toezicht van de schoolverantwoordelijke. Deze ronde bestaat uit meerkeuzevragen. Jaarlijks doen de leerlingen van 6WeWi mee aan deze olympiade.

Deelname 2016 – 2017:

Dit jaar waren er 24 leerlingen die deelgenomen hebben. De eerste ronde vond op school plaats op 25 januari 2017. Vier leerlingen haalden de vereiste cesuur voor de tweede ronde, nl. Maxine de Corswarem (6WeWib), Laura Matthysen (6WeWia), Vincent Monden (6WeWia) en Olivier Van Houtte (6WeWib). De tweede ronde vond plaats op 15 februari 2017 op de Groenborgercampus van het UA. De 17 beste deelnemers zullen deelnemen aan de finale op zaterdag 29 april 2017 van 10 tot 18 uur aan de KU Leuven Kulak (Kortrijk).

 

CHEMIE OLYMPIADE

De Vlaamse Chemie Olympiade (VCO) is een wedstrijd waarin leerlingen theoretische en experimentele vragen over chemie beantwoorden. Het is de bedoeling om de belangstelling voor het chemieonderwijs te stimuleren en om hen de kans te geven om op creatieve wijze en zelfstandig hun kennis en kunde toe te passen. Aan de VCO kunnen leerlingen van de derde graad secundair onderwijs deelnemen. De eerste ronde verloopt online (internettoepassing) op de school van de deelnemers en dit op hetzelfde tijdstip voor alle deelnemers. Deze ronde bestaat uit meerkeuzevragen met 4 alternatieven en één juist antwoord. Jaarlijks doen de leerlingen van 6WeWi mee aan deze olympiade.

Deelname 2016 – 2017

Dit jaar waren er 24 leerlingen die deelgenomen hebben. De eerste ronde vindt plaats in de school van de deelnemers op woensdag 16 november 2016. Zeven leerlingen haalden de vereiste cesuur voor de tweede ronde, nl. Maxine de Corswarem (6WeWib), Rosalie De Ferm (6WeWia), Joppe Hermans (6WeWib), Laura Matthysen (6WeWia), Vincent Monden (6WeWia) Eileen Tielemans (6WeWib) en Arn Van Hemelen (6WeWia). De tweede ronde vond plaats op 22 februari 2017 op de Groenborgercampus van het UA.

 

 

THEOLYMPIADE

De Theolympiade is een wedstrijd specifiek uitgeschreven voor het schoolvak rooms-katholieke godsdienst.

 

De wedstrijd bekroont werkstukken van leerlingen in de derde graad van het secundair onderwijs van alle onderwijsnetten en onderwijsvormen die op een originele manier theologiseren, nadenken en schrijven over en/of creatief aan de slag gaan met godsdienstige en levensbeschouwelijke onderwerpen

• gesitueerd in de plurale context,

• in gesprek met de christelijke traditie,

• gericht op het ontdekken en ontwikkelen van levensbeschouwelijke identiteit.

 

Vanuit de faculteit Theologie en Religiewetenschappen krijgen leerlingen elk jaar een ander thema aangereikt om uit te werken. Dat is soms een Bijbels thema ( bijvoorbeeld de figuur van koning David), maar ook andere zingevingsthema’s (bv kwetsbaarheid, hoop,…) komen aan bod.

 

Leerlingen maken klassikaal, individueel of in groep een keuze uit volgende drie categorieën: Essay, Publiek evenement/initiatief (bv een bijeenkomst, een initiatief voor jongeren/kinderen, een rondleiding, een enquête, een podcast,….), Artistiek werkstuk (een gedicht, een schilderij, een choreografie, een animatiefilm,… met duiding).

 

De winnaars voor elke categorie worden bepaald door een jury, voorgezeten door Prof. Dr. Marc Vervenne, ere-rector KU Leuven, die de inzendingen uit heel Vlaanderen beoordeelt.