Smart School
Smart School
Icons

Traditie & Geschiedenis

Enkele norbertijnen van Averbode wilden de oude Sint-Michielsabdij van Antwerpen nieuw leven inblazen. Het gemeentebestuur van Brasschaat had graag een nieuwe school waardoor jonge gezinnen met schoolgaande kinderen zich in Vriesedonk konden vestigen. Beide dromen vloeiden samen dankzij de bemiddeling van kardinaal van Roey. De Sint-Michielsabdij werd een Sint-Michielscollege. De kersverse leerlingen, enkel jongens, konden zich inschrijven op de bouwwerf. Het eerste schooljaar startte op 8 oktober 1931 met een voorbereidende afdeling en een Latijnse klas. Een jaar later werd naast een Latijn-Griekse ook een moderne afdeling ingericht. De norbertijnen van Averbode bekommerden zich om het onderwijs en het bijbehorende internaat.

Tijdens de tweede Wereldoorlog hield de school haar adem in: de gebouwen werden regelmatig door voorbijtrekkende legereenheden opgeëist en een V1-bom vernielde de kapelvleugel. Gelukkig kwam de kunstenaar Alfred Ost langs. Hij zag hij vele witte muren en liet in de patersgang mooie houtskooltekeningen achter.

Na de oorlog groeide de school snel. In 1959 werd de Latijn-Griekse afdeling met een Latijn-Wiskunde richting aangevuld. In 1973 konden de leerlingen ook kiezen voor Latijn-Wetenschappen. De moderne afdeling werd opgesplitst in een wiskundige Wetenschappelijke A, een wetenschappelijke Wetenschappen B en een economische afdeling. Het internaat sloot definitief haar deuren in het schooljaar 1975-1976. Meisjes maakten voor het eerst hun opwachting in de middelbare afdeling vanaf september 1986. De voorbereidende afdeling voor jongens vervelde inmiddels tot een lagere school voor jongens en meisjes.

Op 1 september 1989 werd het secundair onderwijs in Vlaanderen vernieuwd. Op onze school leverde dit een gevoelige uitbreiding van het aantal studierichtingen op: wetenschappen wiskunde, moderne talen wiskunde, moderne talen wetenschappen, economie wiskunde, economie moderne talen, latijn moderne talen en Grieks wiskunde boden de leerlingen een gevarieerd studieprogramma. In de jaren negentig werd extra aandacht besteed aan de studiebegeleiding en de zorgomkadering, die bijdroegen tot een optimaliseren van de slaagkansen.

Samenwerken is vandaag geen loos begrip meer in de onderwijswereld. Niet alleen worden leerkrachten gestimuleerd om in vakvergaderingen samen leertrajecten uit te werken. Ook het schoolbestuur blijft werk maken van schaalvergroting. Het aantal leerlingen groeide gestaag terwijl de religieuze gemeenschap op school kromp. Om de school op een stevige leest te schoeien werd in 1963 een vzw opgericht die zich bekommerde om het onderwijs van de leerlingen en het beheer van de gebouwen. Die vzw kreeg vanaf 1 september 1967 een zelfstandige beheerraad bestaande uit enkele norbertijnen en een meerderheid aan geëngageerde leken. In 1984 trad het Sint-Michielscollege toe tot het Katholiek Vlaams Onderwijs. Inmiddels is deze koepelorganisatie verantwoordelijk voor het inrichten van het onderwijs en de realisatie van het opvoedingsproject op onze school. Twee leden van het KVO zetelen in de raad van bestuur van het college. De norbertijnen blijven eigenaar van het onroerend goed en vaardigen enkele medebroeders af naar de raden van bestuur van de patrimonium vzw’s.  Sedert 2014 maakt het Sint-Michielscollege deel uit van de scholengemeenschap Lieven Gevaert, die de belangen behartigt van enkele katholieke scholen rond Antwerpen.

 

Het Sint-Michielscollege Brasschaat VZW is de inrichtende macht van onze school. Deze VZW heeft als maatschappelijke zetel: Kapelsesteenweg 72, 2930 Brasschaat.

Voorzitter van de Raad van Bestuur is dhr. Hans Naudts. Volgende leden zetelen in de Raad van Bestuur:

Hoogwaardig Heer Marc Fierens (Abt van Averbode),  E.H. Rony Ceustermans (KVO), de heer Patrick De Keulenaer (KVO), mevrouw Martine Goegebuer, de heer Anthony Vanderkeilen, mevrouw Manuela Dons (KVO), de heer Kris Goffin, de heer Stefan Franck.

De directie de heer Patrick De Bruyn,  de heer Jef Van den Bogaert, mevrouw Liesbet Van Kets, de heer Francis Dierckxsens, de heer Bert Van Rompaey worden als raadgevers toegevoegd aan de Raad.

Het schoolbestuur is tegenover ouders, leerlingen verantwoordelijk voor de realisatie van het opvoedingsproject. Hieruit volgt dat zij verantwoordelijk is voor het beleid, zowel op pedagogisch als op financieel vlak.