Smart School
Smart School
Icons

Samen verbinden we ons aan een huis

  • Ons college werd in 1931 opgericht door de norbertijnen van de abdij van Averbode. Ze volgen de kloosterregel van Augustinus (356-430), waarin SAMEN een sleutelwoord is.
  • Vanuit die traditie willen we van ons college een hechte leefgemeenschap maken. Hierin heeft ieder zijn verantwoordelijkheid, elk op zijn niveau. Het personeel draagt de school als team. Leerlingen begeleiden we in het nemen van hun verantwoordelijkheid: in de vriendengroep, de klas, de leerlingenraad, het collegeteam ….
  • Hoe meer we leren, hoe meer we ons ervan bewust worden dat we alleen samen aan de toekomst kunnen werken. Dit zet aan tot bescheidenheid.
  • We ontwikkelen de relatiebekwaamheid van onze leerlingen. Zo leren ze op een positieve manier met anderen om te gaan en het voor anderen op te nemen in het leven.
  • Vrijheid waar kan, discipline waar nodig. Samenleven vraagt transparante afspraken. Onze school biedt een duidelijk kader. Discipline vinden we belangrijk voor een goed samen leven en een degelijke opleiding. Discipline vraagt voortdurend overleg waardoor onze regels draagkracht krijgen. Voortdurend overleg draagt ook bij tot samenhorigheid. Discipline dient de vrijheid.
  • Onze school is van oudsher meer dan een plaats waar les gegeven wordt. Talrijke initiatieven dragen de school mee: OSSMI, scouts, KWIK KWAK, ouderraden, leerlingenraden, overlegcomités, ….
  • Onze leerlingen nemen ook deel aan sportieve en culturele activiteiten buiten de lessen. Zo verwerft ons college een waardevolle plaats in de grotere gemeenschap.