Smart School
Smart School
Icons

Met kennis en vaardigheden verdiepen we ons inzicht

  • We bieden onze leerlingen dankzij onze ASO-richtingen een globaal menselijke vorming.
  • We durven de lat hoog leggen. Tegelijk telt elke leerling mee. Sterkere leerlingen krijgen extra uitdagingen. We bieden een gestructureerde ondersteuning aan wie het nodig hebben. Stimuleren, differentiëren en remediëren vinden we de geëigende weg naar een kwaliteitsonderwijs voor iedereen.
  • Onze school geeft leerlingen kennisinhouden Zij plaatst de inhoud boven de verpakking. Maar ze is er zich van bewust dat de beste inhoud de beste verpakking verdient. Didactische methoden uit het verleden, die hun nut bewezen hebben, breiden we graag uit met een vernieuwde aanpak. Daarom hecht onze school veel belang aan de blijvende inhoudelijke, didactische en persoonlijke vorming van alle personeelsleden.
  • We willen door een gevarieerd programma de leerlingen een aangename studie-omgeving bieden. Wanneer we nieuwsgierigheid en verwondering stimuleren, wordt het leren boeiend.
  • Oefening baart kunst. Leerlingen eigenen zich de inhouden toe door intensieve oefening.
  • Kennis en vaardigheden stimuleren creativiteit. We kunnen niet innoveren zonder creativiteit.
  • We worden overstelpt door allerlei informatie. We geven leerlingen referentiekaders en kritische zin mee waardoor ze waardevolle van waardeloze informatie kunnen scheiden. Met een open blik naar de wereld kijken, verhoogt de weerbaarheid. Leerlingen kunnen een eigen mening vormen op basis van logisch opgebouwde redenering.
  • We bereiden onze leerlingen voor op het hoger onderwijs. Geleidelijke verzelfstandiging van onze leerlingen draagt bij tot het optimaliseren van hun slaagkansen.