Smart School
Smart School
Icons

God is voor ons een inspiratiebron

  • We brengen de leerlingen in contact met de basispijlers van het christelijke geloof:
    • God is voor ons een liefdevolle Vader, een menslievende Zoon en een inspirerende Geest. Op vele manieren is God aanwezig in het leven.
    • Dankzij Jezus kunnen we God leren kennen. Jezus is mensen nabij in woord en daad. Hij deelt de kracht en de kwetsbaarheid van mensen. Hij leert ons dat er geen rechtvaardigheid is zonder barmhartigheid en geen vrede zonder rechtvaardigheid. Hij vraagt mensen hem vertrouwen. Daardoor kan Hij hen helpen meer mens te worden.
  • Zijn leven is voor ons een leidraad.
    • Vanuit een wederzijds vertrouwen stimuleren we onze leerlingen in hun geloofsgroei.
    • De basispijlers krijgen nog meer reliëf dankzij een wederzijdse en open dialoog tussen leerlingen met diverse levensbeschouwelijke achtergrond. In dit perspectief zijn we een katholieke dialoogschool.