Smart School
Smart School
Icons
Terug naar nieuws

Steun onze nieuwe schoolprojecten

Dagelijks helpen we zo’n 1500 leerlingen op het college opgroeien. We werken allen samen aan een vorming die sleutels aanreikt voor een mooie en gelukkige toekomst en we zijn dan ook trots op elke (oud)-leerling die zijn of haar talenten inzet. 

Vorig jaar hebben we met uw steun het dak van de sporthal vernieuwd en eveneens het openleercentrum geopend. Hiervoor zijn we u natuurlijk heel erkentelijk.

Dit jaar werken we opnieuw samen met de Koning Boudewijn Stichting voor twee projecten waar we graag uw steun voor vragen.

  • Solidariteitsfonds Leerlingen Sint-Michielscollege Brasschaat

  • Projectrekening “Gebruiks- en kindvriendelijke aanpassing Möta en Auditorium Sint-Michielscollege”

Voor alle informatie over deze projecten, klik HIER