Smart School
Smart School
Icons

Inschrijvingsformulier - MIDDELBARE SCHOOL

1. Gegevens over de leerling

Gegevens van kinderen van dezelfde leef entiteit


Gegevens van het kind


Officiële verblijfplaats leerling

2. Gegevens van de ouders

Ouder 1

Man
Vrouw
Ja
Nee

Ouder 2

Man
Vrouw
Ja
Nee

3. Familiesamenstelling

4. Andere contactpersoon (voor in noodgevallen)

5. Schoolloopbaan

6. Hoe komt uw kind naar school?

7. Waarom hebt u voor onze school gekozen?

8. Nuttige informatie (nood aan extra begeleiding)

Ja
Nee
Ja
Nee
Ja
Nee

De inschrijvende ouder verklaart ten opzichte van de school in toepassing van de artikels 373 en 374 van het Burgelijk Wetboek te handelen met instemming van de ander ouder.

akkoord
niet akkoord

1 Algemene gegevens De hier gevraagde info is vereist om uw kind in te schrijven. De school verwerkt deze informatie in haar administratieve- en haar leerlingvolgsystemen. De toegang is afgeschermd met een, op basis van classificatie bepaal, gebruikersrechtenbeleid. De info wordt verwerkt en bewaard zolang uw kind op de school ingeschreven is (per begonnen schooljaar), behoudens wettelijk verplichte bewaartermijnen. Meer informatie over het privacy beleid kan op eenvoudige vraag geraadpleegd worden.
2 Aanvullende gegevens (in dit document cursief gedrukt) De hier gevraagde info verschaft u op vrijwillige basis en in het belang van uw kind. U dient uw expliciete toestemming te geven om deze gegevens te verwerken. Het staat u vrij om deze informatie apart na de inschrijving te verstrekken, bij voorkeur persoonlijk en in gesloten omslag. De school verwerkt deze informatie in haar administratie- en haar leerlingvolgsystemen. De toegang is afgeschermd met een, op basis van een classificatie bepaald, gebruikersrechtenbeleid en er zijn specifieke beveiligingsmaatregelen van toepassing. De info wordt verwerkt zolang als nodig is om uw kind op Sint-Michielscollege Brasschaat op te volgen. Indien u ervoor kiest om bepaalde medische, of andere (gevoelige) informatie niet te verstrekken of als u niet expliciet toestaat dat de school deze verwerkt, dan kan de school ook niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele incidenten of problemen, die voortkomen uit het feit dat deze informatie niet bekend was.

"LET OP: U stuurt hiermee een AANVRAAG tot inschrijving door. De feitelijke inschrijving is pas officiëel nadat u bericht krijgt van een van onze medewerkers."

Print deze pagina